دانشگاه پيام نور واحد شال

اطلاع رسانی تحصیلی دانشجویان پیام نورشال

اعلام زمان امتحان میان ترم

قابل توجه دانشجویان محترم  رشته مدیریت دولتی :

امتحان میان ترم درس حسابداری دولتی  مورخ ۲۱/۱/۹۳ برگزار می گردد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

اعلام زمان امتحان میان ترم

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری :

امتحان میان ترم درس مدیریت مالی  ۱   مورخ ۲۱/۱/۹۳

حسابداری  مالیاتی   مورخ ۲۸/۱/۹۳

مباحث جاری در حسابداری  مورخ ۲۱/۱/۹۳ در زمان ساعت کلاسی خود  توسط استاد جناب آقای رفیعی نیا برگزار می گردد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

تشکیل جلسه توجیهی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق می رساند :

جلسه توجیهی کار تحقیقی ۱ جناب آقای دکتر بهجانی  مورخ ۲۹/۱/۹۳  ساعت ۱۲-۱۰ تشکیل می گردد .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند 1392ساعت 12 بعد از ظهر  توسط  

کلاس جبرانی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

جلسه جبرانی درس اقتصاد کلان استاد جناب آقای خانمحمدی  در مورخ ۲۲/۱/۹۳ ساعت ۳۰/۱۵-۳۰/۱۳ تشکیل میگردد . 

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند 1392ساعت 12 بعد از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مدیریت دولتی می رساند :

به دلیل اینکه تعداد دانشجویان درس زبان تخصصی ۲ به حد نصاب نرسیده فقط یک جلسه در مورخ ۱۲/۳/۹۳  تشکیل می گردد .

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند 1392ساعت 9 قبل از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان محترم  رشته حقوق :

کلاسهای درس استاد جناب آقای علی بابایی روز جمعه مورخ ۱۶/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد . ضمناْ جلشه جبرانی آن توسط استاد مربوطه اعلام خواهد شد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 3 بعد از ظهر  توسط  

اعلام امتحان میان ترم

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت دولتی و حسابداری :

امتحان میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در رشته مدیریت و حسابداری مورخ ۲۸/۱/۹۳ برگزار می گردد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان محترم :

کلاسهای استا جناب آقای آرش حیدری به دلیل عدم شرکت تمام دانشجویان در دروس ذیل از تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ به بعد تشکیل نمی گردد .

۱-مدیریت اسلامی ۲      ۲-مبانی مدیریت اسلامی  ۳- بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان ۴-مدیریت تطبیقی۵-مدیریت تعاونیها

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان محترم :

تمام کلاسهای اساتید سرکار خانم حاتمی و جناب آقای دکتر محراب حاتمی مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ و ۲۲/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

تاریخ اعلام امتحان میان ترم

قابل توجه دانشجویان محترم :

امتحان میان ترم  درس فراگکرد تنظیم و کنترل بودجه مورخ ۴/۲/۹۳ ساعت ۱۲-۱۰ صبح ونیز درس کارسنجی همان روز ساعت ۱۵-۱۳ توسط استاد چناب آقای مسعود آشوری برگزار می گردد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته مدیریت دولتی در نیمسال دوم 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته مدیریت صنعتی در نیمسال دوم 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته مدیریت بازرگانی در نیمسال دوم 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته مدیریت جهانگردی در نیمسال دوم 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته مترجمی زبان در نیمسال دوم 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته علوم اقتصادی در نیمسال دوم 92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته حسابداری در نیمسال دوم92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته حقوق نیمسال دوم92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته الهیات -علوم قرآن نیمسال دوم92

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

برنامه رشته فقه و حقوق

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اسفند 1392ساعت 10 قبل از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان محترمی که با استاد جناب آقای دکتر بابک بهجانی کلاس دارند :

کلاسهای درس استاد جناب آقای دکتر بهجانی روز پنجشنبه و جمعه تاریخهای ۸/۱۲/۹۲و ۹/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد .و کلاس جبرانی روزهای فوق توسط استاد متعاقباْ اعلام خواهد شد .

دانشجویان  می توانند سوالات خویش را از با شماره تماس ۰۹۳۷۰۷۸۱۷۸۵ با دکتر بهجانی مطرح نمایند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 5 بعد از ظهر  توسط  

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت بازرگانی :

دانشجویانی که با سر کار خانم الهام تاریوردی کلاس پروژه دارند  ، اگر چنانچه فایل را دریافت نکرده اند  می توانند تا هفته آینده به استاد مربوطه مراجعه نمایند و آندسته از دانشجویانی که فایل را دریافت  کرده اند  تا  هفته اول کلاسی  فروردین فرصت  دارند ترجمه ها را تحویل دهند .                                    

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 2 بعد از ظهر  توسط  

اعلام کلاس

 قابل توجه دانشجویان محترم رشته مترجمی زبان :

 برنامه کلاسی استاد سرکار خانم موسوی در مورخ ۲۷/۱/۹۳

کلیات زبانشناسی ۲  ساعت ۹-۸

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی   ساعت ۱۰-۹

امتحان بیان شفاهی داستان ۲ ساعت ۱۲-۱۰

آوا شناسی  ساعت ۱۴-۱۲

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 2 بعد از ظهر  توسط  

اعلام عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان محترم :

کلاسهای اساتید سرکار خانم حاتمی و جناب آقای دکتر محراب حاتمی  در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ

۷/۱۲/۹۲ و ۸/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد .

ضمناْ کلاسهای استاد  جناب آقای حمید رستمی  روز چهارشنبه  مورخ ۷/۱۲/۹۲  تشکیل نمی گردد .

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 11 قبل از ظهر  توسط  

کلاس توجیهی درس پروژه رشته مدیریت دولتی

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت دولتی :

به اطلاع آندسته از دانشجویان رشته مدیریت دولتی که درس پروژه را با استاد جناب آقای مرتضی ملک محمدی دارند می رساند که جلسه توجیهی درس پروژه روز جمعه مورخ ۹/۱۲/۹۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ برگزار می گردد .

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 2 بعد از ظهر  توسط  

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حقوق :

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق می رساند که  دروس حقوق مدنی ۱و۲و۴و۶  ُ حقوق اداری۱ ُ- اصول فقه ۲-  حقوق تجارت ۲و۴ - حقوق کار - پزشکی قانونی - ادله اثبات دعوی - جرم شناسی  را مدرس جناب آقای دکتر بابک بهجانی دارند مکلفند  تا تاریخ ۱۲/۲/۹۳  خلاصه ای از دروس را در حداقل یک برگ دست نویس  بدون صحافی  و جلد   و بدون تایپ  به صندوق پستی استاد واقع در اتاق اساتید  تحویل نمایند .

تذکرات : ۱-پس از تاریخ یاد شده  چنانچه  خلاصه درس ارائه شود نمره میانترم  منظور نخواهد شد .

۲- خلاصه نبایستی تایپی  باشد  نمره برای کارهای تایپی  منظور نخواهد شد .

۳- جهت تحمیل نشدن بار مالی به دانشجو  از صحافی و  مجلد کردن  خلاصه درس خود داری نمایید

۴-دانشجویان حتماْ مشخصات خود ودرس و استاد را در سربرگ کار خود قید نمایند .

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1392ساعت 12 بعد از ظهر  توسط  

اطلاعیه امتحان میان ترم رشته علوم اقتصادی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم اقتصادی :

امتحان میان ترم درس اقتصاد مدیریت  تاریخ 29/1/93 از فصل اول تا چهار به صورت تستی

پژو هش عملیاتی تاریخ 4/2/93 فصل اول و دوم  تستی وتشریحی

 روش تحقیق در اقتصاد  5/2/93  فصل اول تا چهارم (تا آخر ص125) تستی

اقتصاد منابع     7/2/93  فصل اول تا پنجم       تستی

اقتصاد سنجی    7/2/93  فصل اول  تا چهارم  تستی

مالیه بین الملل11/2/93  فصل اول تا پنجم    تستی همگی ساعت  10 صبح برگزار می گردد .

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1392ساعت 12 بعد از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان محترم :

کلاسهای استاد سرکار خانم حاتمی روز های چهار شنبه و پنجشنبه مورخ ۷/۱۲/۹۲ و ۸/۱۲/۹۲  تشکیل نمی گردد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1392ساعت 2 بعد از ظهر  توسط  

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی :

کلاس کار سنجی  توسط استاد جناب آقای مسعود آشوری در تاریخ  جمعه ۲/۱۲/۹۲ تشکیل نمی گردد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1392ساعت 1 بعد از ظهر  توسط  

جلسه توجیهی دروس پروژه وکارورزی رشته مدیریت بازرگانی

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی :

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مدیریت بازرگانی می رساند که  جلسه توجیهی دروس پروژه  و کارورزی  رشته مدیریت بازرگانی  توسط استاد سر کار خانم الهام تاری وردی روز  چهارشنبه مورخ ۷/۱۲/۹۲  برگزار می گردد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1392ساعت 8 قبل از ظهر  توسط  

مطالب قدیمی‌تر